Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Zdrowy styl życia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

Celem „Wewnątrzszkolnego konkursu o zdrowym stylu życia” było sprawdzenie wiedzy o zdrowiu, oraz jego zagrożeniach, propagowanie treści prozdrowotnych oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów. Organizatorem konkursu była p. Agata Michalec, nauczycielka biologii. W dniu 26.03.2018 roku odbył się I etap konkursu, w którym rywalizowali między sobą uczniowie klas siódmych. Test sprawdzał ogólne wiadomości uczniów z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Do drugiego etapu zakwalifikowano 16 uczniów, którzy zdobyli największą liczbą punktów. II etap odbył się dnia 28.03.2018 roku, podczas którego uczniowie rozwiązywali test zawierający zadania o wyższym stopniu trudności. Celem tego etapu było sprawdzenie wiadomości i umiejętności na temat profilaktyki chorób, stylu życia, oraz zasad zdrowego odżywiania się.
Nagrodzeni zostaną uczniowie, który zdobyli największą liczbę punktów w drugim etapie konkursu i są to uczniowie z klasy VII A:
I  miejsce - Jakub Krak,
II miejsce - Michał Stasiewicz,
III miejsce- Zofia Filipiak.

Rozdanie nagród odbędzie się podczas apelu z okazji Światowego Dnia Zdrowia w dniu 11.04.2018 roku (środa).

Gratulacje dla nagrodzonych i uczestników!!!

Organizator:
Agata Michalec