Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Sztuka na granicy-podsumowanie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

Podsumowanie udziału uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13
w Piotrkowie Trybunalskim
w projekcie pt. „Sztuka na granicy”
przeprowadzonym przez
Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim

 

  • Po odbyciu trzech wycieczek do ośrodków kulturalno - artystycznych: Muzeum Narodowego w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, jak też trzech spotkań warsztatowych w siedzibie piotrkowskiego ODA uczniowie naszej szkoły za pomocą wypełnionej ankiety oraz przeprowadzonych rozmów podzielili się swoimi wrażeniami z udziału w projekcie „Sztuka na granicy”.
  • Po analizie danych empirycznych widać, iż dzieci w stu procentach są zadowolone z udziału w przedsięwzięciu i tak samo jednogłośnie odpowiadają, że gdyby jeszcze raz miały wziąć udział w podobnej inicjatywie, to bardzo by tego chciały. Powodów takiego stanu rzeczy podają dużo, np.: bo z rodzicami nie jeżdżę do muzeów czy galerii sztuki, bo byłam/em ciekaw, co robi się w galerii, bo jechała koleżanka, bo lubię sztukę, uwielbiam rysować, bo to ciekawsze niż lekcje w szkole, ponieważ chciałam przeżyć przygodę, chciałam się czegoś nauczyć.
  • Trzeba też dodać, że uczestnicy projektu w 36 % uczęszczają do muzeów czy galerii sztuki raz w roku, natomiast 64% przyznaje, iż rzadziej niż raz w roku, może kiedyś byli, ale jeśli, to z wychowawcą, nauczycielem ze szkoły, nie z rodzicami.
  • Dotychczas badani mieli wrażenie, że muzea, galerie sztuki są miejscem dla koneserów, rozwijającym poczucie estetyki, budzącym kreatywność, bardzo ciekawym w 24%, dość ciekawym, ale „sztywnym” w 8%, nudnym, nieciekawym w 68%. Po udziale w  projekcie 76% respondentów zmieniło pogląd na ten temat, twierdząc, iż są to miejsca godne uwagi, polecenia, odwiedzenia, są interesujące i wpisują się we współczesny trend korelacji świata sztuki z życiem, na które wpływa globalizacja.
  • Po udziale w projekcie uczniowie najlepiej zapamiętali: obraz Mehoffera „Dziwny ogród”, Malczewskiego „Dwie Polski”, Matejki „Bitwę pod Grunwaldem”, obraz liczony, instalację ze sznurka, chmurę świetlną, instalację muzyczną w parku – ścieżka z klimatyczną muzyką, obrazy abstrakcyjne, lepienie z gliny, samoloty i czołgi z Muzeum Wojska Polskiego.
  • Preferowane przez podopiecznych formy pracy to w przeważającej liczbie 90% warsztaty: rzeźba z gliny, z tektury, wykonywanie instalacji. Padały jednak również głosy o samodzielnym oglądaniu i kontemplowaniu eksponatów, wykonanie zapisków na kartce z pamiętnika, wypełnianie kart pracy.
  • Natomiast na pytanie:, co zyskałeś dzięki udziałowi w projekcie, ankietowani udzielili odpowiedzi, iż: ciekawe informacje, wiedzę o sztuce, zaskakujących informacji na temat niektórych dzieł sztuki, poznanie nowych miejsc i ludzi, miłe spędzenie czasu, rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych, pogłębiona wiedza z plastyki, bycie lepszym, wrażliwszym człowiekiem, pobudzenie kreatywności, nowe spojrzenie na muzea, miłe wspomnienia, rozwinęłam wyobraźnię, współpracy w grupie, inaczej definiować i patrzeć na sztukę, śmiałość, otwartość, pomysłowość.
  • Reasumując: udział uczniów SP 13 w projekcie „Sztuka na granicy” „odczarował” przestrzeń muzeum, dał pole do kreatywności, tworzenia, nieskrępowanych zachowań. Każdy uczestnik zyskał świadomość swego gustu estetycznego i preferencji działań. Uczniowie odbierali sztukę przez pryzmat emocji, co niewątpliwie przybliżyło ich do niej. Dostrzegali szczegóły eksponatów, zyskali wiedzę teoretyczną i praktyczną o instalacji, o rzeźbie, o malarstwie. Zyskali też poczucie sprawstwa – bycia twórcą, własnej wartości, demokratyzacji, otwartości na innych. Nabyli również umiejętności autoprezentacji.

  

Opracowanie:
Monika Chyla