Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs biblijny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

KONKURS BIBLIJNY WYDARZENIA WIELKIEGO TYGODNIA ETAP II
 
Do drugiego etapu konkursu, który odbył się 12.03.2021r. na platformie Teams, zakwalifikowało się 12 osób. Zadanie konkursowe polegało na wykorzystaniu informacji z czterech Ewangelii na temat męki Chrystusa w celu dokonania analizy obrazu wotywnego z Brzegu - “Chrystus umęczony, narzędzia męki”.

Lauratami zostali:
miejsce I
Bartłomiejczyk Kacper kl.VII D 
miejsce II 
Antosik Wiktoria kl. VI B
Sowa Weronika kl.VI C

miejsce III
Krasoń Krystian VI C
Krasoń Oliwier VI C


 GRATULUJEMY!!!
 
Konkurs odbył się w dniu 22.02.2021r. na platformie Teams.
 
Był on przeznaczony dla uczniów klas V-VIII, Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim. Jego celem było jak najlepsze poznanie tekstów Pisma Świętego opisujących wydarzenia z ostatniego tygodnia życia Jezusa.
Uczestnicy zostali zobowiązani do przeczytania z Ewangelii św. Marka rozdziałów od 11 do 16 i udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe.
W konkursie wzięło 40 uczniów. Do następnej części zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Oliwia Gadula VIIc
2. Oliwia Smak VIIIa
3. Wiktoria Antosik VIb
4. Szymon Dzwonnik VI b
5. Kacper Bartłomiejczyk VIId
6. Damian Cecotka VIa
7. Staśkiewicz Klaudia VI b
8. Zuzanna Matuszczyk VIIIc
9. Krystian Krasoń VI c
10. Oliwier Krasoń VIc
11. Weronika Sowa Vic
12. Jakub Świtała VI c
 
 
Organizator: Bożena Dyr, Anna Jagiełło- Hoffman