Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs Ekologiczny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Dnia 3 grudnia 2018 roku rozstrzygnięto konkurs ekologiczny organizowany przez Radę Osiedla im. Armii Krajowej przy współudziale nauczyciela przyrody – p. Jolanty Wysmyk pod nazwą „Nasze osiedle - nasze środowisko”, którego celem było m. in: podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów, zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, odkrywanie własnych zdolności i możliwości.
Konkurs rozegrany został w 2 kategoriach:
1. Kategoria plastyczna - praca przestrzenna Eko - zabawka (wykonana dowolną techniką, z wykorzystaniem materiałów naturalnych, surowców wtórnych) związana z ochroną środowiska i segregacją odpadów.
2. Kategoria plastyczno-techniczna – Eko-zakładka (wykonana w dowolnej technice z wykorzystaniem surowców wtórnych). Praca powinna finalnie pokazywać przedmiot/eksponat służący, jako zakładka do książki. Liczyła się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania. Celem jest zwrócenie uwagi dzieci na możliwość wykorzystania surowców wtórnych i dania im drugiego życia.
Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców, którzy zostali nagrodzenia upominkami rzeczowymi ufundowanymi przez Radę Osiedla.
Lista nagrodzonych:
W kategorii Eko-zakładka:
I miejsce - Hanna Wypych
II miejsce - Mateusz Zielonka
W kategorii Eko-zabawka:
I miejsce - Julia Cygan i Natalia Słodkowicz
II miejsce - Marsel Chyla, Klaudia Staśkiewicz
III miejsce - Szymon Dzwonnik
Wyróżnienia: Julia Pielużek, Mateusz Mokrowiecki