Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Trzymaj Formę

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

###################################################################
Finał realizacji projektu edukacyjnego "TRZYMAJ FORMĘ"

W dniu 20 maja 2019 roku odbyła się uroczystość podsumowująca realizowany w SP 13 Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Trzymaj Formę!”, który jest inicjatywą propagującą zdrowy styl życia oraz promującą zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Uczniowie z klas V B i V C przygotowali filmy o zdrowym stylu życia i wpływie aktywności fizycznej na zdrowie człowieka, a uczennice z klas V C i VII B wykonały pokaz taneczny i akrobatyczny. W przedstawieniu uczestniczyli również uczniowie z klas VII B, VII C oraz VIII A. Odbiorcami apelu byli uczniowie klas IV i V.
Podczas apelu rozdano uczniom nagrody i dyplomy za udział w konkursie plastycznym dotyczącym wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas IV i V.

I miejsce zdobyła Hanna Depczyńska,
II miejsce- Miłosz Misztela,
III miejsce- Natalia Głąbik.

Wyróżnienia:
Antonina Ferdzyn, Antoni Sadowski oraz Julia Szafrańska.


Plakaty konkursowe rozwieszono na terenie szkoły w formie gazetek szkolnych.

Opiekunowie:
p. Agata Michalec
p. Katarzyna Skrzypczyk

###################################################################3

W dniu 04 marca 2019 roku o godz. 11.00 w SP 13 odbył się I etap (szkolny) konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. Adresatami konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII i VIII) i gimnazjalne (klasy III) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów z województw w całej Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują programu. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 10 uczniów z klas VII B i VII C. Uczestnicy rozwiązywali test online, który składał się z 40 pytań. Ogłoszenie listy laureatów I etapu odbędzie się 29 marca 2019 roku.

Opiekun:
Agata Michalec