Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Lekcje z pomocami dydaktycznymi...

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

 "Nasza Eko-pracownia"
 Lekcje z pomocami dydaktycznymi...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W nowocześnie wyposażonej pracowni ekologicznej odbywają się zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia te przynoszą uczniom wiele satysfakcji, pobudzają do większej aktywności. Na lekcjach biologii w klasach siódmych korzystamy ze sprzętu multimedialnego, oglądamy filmy i animacje z zakresu budowy anatomicznej człowieka, korzystamy z licznych pomocy dydaktycznych m. in. z modeli budowy szkieletu, budowy serca i narządów wewnętrznych człowieka. Kontakt z różnorodnymi źródłami wiedzy biologicznej oraz wieloma pomocami dydaktycznymi przyczynia się do wzrostu zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi, co pozytywnie wpływa na rozwój naszych uczniów.