Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Rozliczenie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

"Nasza Eko-pracownia"
Rozliczenie...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Rozliczenie końcowe na dzień 31.10.2017 roku realizowanego zadania
„Eko-pracownia w Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim”
w ramach konkursu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Nasza Eko-pracownia”


Koszt całkowity zadania to kwota 39646,00 zł, z czego

  • dotacja WFOŚiGW wyniosła 85% zadania, czyli 33626,00 zł,
  • Szkoła SP13 wniosła 15% kosztów, czyli 6020,00 zł.

W ramach Projektu zakupiono:

  • pomoce dydaktyczne – 5929,00 zł,
  • zestaw interaktywny, komputerowy – 10900,00 zł,
  • wyposażenie pracowni – 11597,00 zł,
  • meble do zabudowy – 7600,00 zł,
  • kwiaty – 490,00 zł,
  • usługi – 3130,00 zł.

 
A oto efekty...