Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

 

„Służymy poczciwej sławie

A jako kto może

Niech ku pożytku

O dobra

Spólnego pomoże”

J. KOCHANOWSKI


KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY OD JEJ POCZĄTKÓW AŻ DO CZASÓW OBECNYCH:
Julian Buczek 1960 – 1968
Wiesław Kabziński 1968 – 1970
Janusz Warakomski 1970 – 1974
Jerzy Jaros 1974 – 1999
Marta Marszał 1999 – 2007
Magdalena Majos 2007 - obecnie

ZASTĘPCY I WICE DYREKTORZY:
Antoni Łągwa 1964 – 1970
Czesław Dędek 1970 – 1974
Zofia Pelikant 1974 – 1983
Elżbieta Pilch 1983 – 1999
Witold Kowalski 1999 – 2002
Jolanta Wysmyk 2002 - 2021
Ilona Jachimczak 2017 - obecnie
Robert Rudnicki 2021 - obecnie

SEKRETARZE SZKOŁY:
Aleksandra Szulecka
Jolanta Chojniak
Janina Krystek
Monika Pałac

OPIEKUNOWIE SZKOŁY:
Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych z inżynierami: Szlagowskim, Słowikiem, Pabisem, Kaźmierczakiem, Grzesikiem na czele.
Pan S. Bernaciński - Społeczny Inspektor Ruchu Drogowego ds. Szkolenia i Bezpieczeństwa.
Zakład Ubezpieczeń „Warta”.
Fabryka Maszyn Górniczych „Pioma”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDARIUM
Najważniejszych wydarzeń związanych ze
Szkołą Podstawową nr 13
w Piotrkowie Trybunalskim

Lata poprzedzające rok 1960 to okres burzliwych narad i dyskusji prowadzonych w Piotrkowie i w Łodzi wśród, których rodził się projekt budynku naszej szkoły, by w konsekwencji Piotrkowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego wykonało go według pomysłu inż. Kłopotowskiego, który i tak wzbudzał wiele kontrowersji.
1 września 1960 r. – to pamiętna data powstania Szkoły Podstawowej nr 13
Jako że prace nad budynkiem szkolnym nie zostały jeszcze ukończone rok szkolny 1960/61 młodzież rozpoczęła w dwóch szkołach: SP nr 1 i SP nr 14 przy ul. Próchnika, a to dzięki uprzejmości kierowników wymienionych szkół
p. Kudelskiej i p. Matusiaka.
15 listopada 1960 r. – wreszcie nadszedł długo wyczekiwany moment, oddanie budynku do użytku i choć gmach miał wiele mankamentów i usterek, których nie sposób zauważyć, był to uroczysty dzień, w którym młodzież i rodzice ubrani odświętnie, nauczyciele oraz zaproszeni goście m.in.: przedstawiciele zakładu opiekuńczego PKP, przedstawiciele władz miejskich i oświatowych oraz kierownicy piotrkowskich szkół byli świadkami inauguracji SP nr 13 przy ul. Nowej 11. Uroczystość uświetniała orkiestra PKP. A choć teren przyszkolny i ulica przypominały pobojowisko, dzieci, rodzice i nauczyciele pokładali nadzieję, że ta ich wymarzona szkoła wkrótce rozkwitnie nowym blaskiem.
W dniu otwarcia szkoła liczyła 8 oddziałów, co czyni liczbę 317 uczniów bez klasy siódmej.
Pierwsze Grono Pedagogiczne stanowili:
J. Buczek – kierownik
W. Bold
B. Jaśkiewicz
T. Jeżówna
W. Małek
Z. Ściepłek
H. Skibowa
A. Skoczylas
K. Wykrętowicz
30 listopada  1960 r. - odbyło się spotkanie członków Komitetu Rodzicielskiego z Gronem w celu omówienia najważniejszych spraw dydaktyczno – wychowawczych.
1961/62 r. – rok ten przyniósł nieco zmian.
Komitet Rodzicielski ufundował płytki chodnikowe i krawężniki, a dzieci zabrały się do porządkowania terenu przeznaczonego na plac do zabaw i boisko.
Ukazuje się pierwsza szkolna „Gazetka”.
W gabinecie lekarskim otwarto gabinet dentystyczny.
15 października 1961 r. – Inspektorat Inwestycji zlecił wykonanie ogrodzenia budynku szkolnego.
Powstaje pierwsze kółko zainteresowań. Jest to Koło recytatorskie, a dzieci doń należące tworzą grupę artystyczną uświetniającą imprezy szkolne.
Zostaje utworzona drużyna harcerska.
1 maja – nauczyciele wzięli udział w wiecu zorganizowanym przez Komitet Organizacyjny.
24 czerwca - po raz pierwszy żegnamy klasę siódmą.
1962/1963 r. – życie szkolne niesie wiele problemów z boiskiem, ale i sukcesów w nauce.
Usunięcie pozostałości po budowie na boisku szkolnym (szop i innych baraków).
W szkole zostaje założony Zespół Młodych Muzyków koncertujący z wielkimi sukcesami.
Utworzenie klasopracowni i sali gimnastycznej.
Ponadto w szkole zorganizowano Uniwersytet dla Rodziców, w każdą środę kształcili się tu rodzice uczniów naszej szkoły w zakresie wychowania młodzieży, porad lekarskich i prawnych oraz walki z alkoholizmem.
W czerwcu odbyło się spotkanie grupy uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Wojska Polskiego.
1963/1964 r. – To rok obfitujący w wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz obchody XX-lecia Polski Ludowej.
40 uczniów naszej szkoły brało również udział w obchodach Dni Piotrkowa. Z tej okazji młodzież defilowała ulicami wykonując tańce regionalne.
1964/1965 r. – ren rok jest szczególny.
W naszym budynku mieści się Przyzakładowa Szkoła PKP.
Dzięki wysiłkom rodziców i zakładom opieki boisko szkolne w pięknym stanie oddano do użytku ku pociesze uczniów.
19 czerwca 1965 r. – o godz. 9.00 nadano szkole patronat, odsłonięto tablicę pamiątkową. Od tej pory szkoła nosiła miano Szkoły Podstawowej nr 13 im. Mariana Buczka. W uroczystościach wzięli udział: władze miasta, Inspektor Szkolny, kierownicy szkół, przedstawiciele Komitetu Opieki.
1965/66 r. – ten rok upłynął pod hasłem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
1966/1967 r. – reforma szkolnictwa.
Po raz pierwszy w murach szkoły gościmy klasę ósmą.
Celebrujemy też 750-lecie Piotrkowa Trybunalskiego.
1967/1968 r. – ciężkie warunki lokalowe.
Uczniów przybywa a wciąż posiadamy tylko 7 izb lekcyjnych. Praca prowadzona jest na dwie zmiany. Z powodu braku miejsca dwie klasy z wychowawcami przechodzą do SP nr 10.
W tym roku wyjątkowo uroczyście obchodziliśmy 50-lecie Wielkiej Rewolucji Październikowej. W związku z powyższą rocznicą, uczennica naszej szkoły – Krystyna Szyrocka, w zorganizowanym przez Wydział Oświaty i Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Polsko – Radzieckich Konkursie Historycznym, zajęła I-sze miejsce.
Obowiązuje mundurek szkolny z tarczą na rękawie.
Na terenie szkoły pracują koła zainteresowań: Muzyczne, Fotograficzne, Sportowe oraz Chór.
Młodzież z naszej szkoły (52 z 53 osób) pomyślnie złożyła egzamin do szkół średnich: liceów i techników
1968/1969 r. – rok zmian.
5 września 1968r. - kierownictwo szkoły objął Wiesław Kabziński.
Nowym Zakładem Opiekuńczym szkoły jest Fabryka Maszyn Górniczych „Pioma” z dyr. Nowakowskim, inż. Zarębą i P Mikasem na czele.
Już we wrześniu rozpoczęto urządzanie i wyposażanie klasopracowni: Zajęć praktyczno – technicznych, fizyko – chemicznej, biologicznej, geograficznej, historycznej i matematycznej. Szkoła otrzymała dużo pomocy naukowych.
W październiku zyskaliśmy ósmą izbę przez odgrodzenie ścianką wnęki korytarzowej.
16 października 1968 r. – uczniowie kl. Ósmych gościli Posła na Sejm – W. Maciejczyka.
W bieżącym roku szkolnym w pracy dydaktyczno – wychowawczej szczególną uwagę zwrócono na wychowanie patriotyczne i powiązano je z ważnymi rocznicami oraz aktualnymi wydarzeniami: 25-lecie Ludowego Wojska Polskiego, 50-lecie Niepodległości, V Zjazd PZPR, 25-lecie PRL. W związku z tym odbyto szereg wycieczek, przygotowano apele, odbyło się wiele konkursów m. in. „Konkurs Na Plakat 25-lecie PRL”, turniej sportowy „ Czcimy 25-lecie Polski Ludowej” a dn. 11 listopada 1968 r. do uczniów klas ósmych na lekcję wychowania obywatelskiego przybył Radny Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb.
Szkoła to nie tylko ciężka praca ale i zabawa. W tym roku podobnie jak w ubiegłym było jej sporo a na wyróżnienie zasługuje Maskowy Bal Harcerski zorganizowany 15 lutego 1969 r.
Uczniowie wraz z przedstawicielami Komitetu Rodzicielskiego p. Tarczyńskim, Brzósko założyli działkę botaniczną i dbają o ten szkolny ogródek.
Zostało powołane Kółko taneczne, które w eliminacjach powiatowych zajęło II m-ce, a istniejące niemal od początku istnienia szkoły, bo od 1962 r., Koło PCK zajęło IV m-ce w konkursie zorganizowanym z okazji 50-lecia PCK.
W trosce o zdrowie w szkole prowadzona była akcja: „Szklanka mleka”, „Łyżka tranu”.
20-26 marca 1969 r. - młodzież SP 13 złożyła zobowiązania dotyczące zorganizowania form pomocy, które do końca roku pozwolą osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce, a także dzięki pracom społeczno – użytecznym, doprowadzą do estetycznego wyglądu otoczenia szkoły i samego gmachu szkolnego.
Podczas wakacji szkoła zorganizowała obozy: harcerski i wędrowny.
O szkole tak napisała Gazeta Ziemi Piotrkowskiej: „Wszędzie, na każdym kroku w Szkole Podstawowej nr 13 widać gospodarską rękę...”
1969/70 r. – rok bogaty pod względem intelektualnym.
Ponownie mamy kłopoty lokalowe, a więc trzy oddziały uczą się w świetlicy ORMO przy ul. Górnej 21.
We wrześniu cała nasza szkoła wzięła udział w konkursie zainicjowanym przez Gazetę Ziemi Piotrkowskiej „Tato mówi o wrześniu”. W dziale rysowanym zdobyliśmy I m-ce, zaś w dziale prac pisemnych – wyróżnienie.
W tym roku Rada Drużyny ZHP napisała list do załogi statku MS „Piotrków Tryb.” i rozpoczęła korespondencję ze Statkiem Polskich Linii Oceanicznych.
25 kwietnia 1970 r. – szkoła otrzymała Sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski (Duży wkład członków: Jakubowskiego, Brzósko, Skoczylasa, Piątka). Uroczystość przekazania Sztandaru szkoły uświetnił występ szkolnego kabareciku „Gałganiana kurtynka”, zaś na tę okoliczność zawitała u nas trzydziestoosobowa grupa naukowców z ZSRR z Instytutu im. Mendelejewa. Zbiegło się tu też obchodzenie setnej rocznicy urodzin Lenina.
1970/1971 r. – kierownikiem zostaje Janusz Warakomski, a zastępcą Czesław Dędek.
Ten rok szkolny przyniósł rozpoczęcie budowy nowego piętrowego skrzydła szkoły.
27 października 1970 r. – Biblioteka szkolna z okazji trwającego Międzynarodowego Roku Oświaty ogłosiła I Szkolny Konkurs Recytatorski.
9 i 10 maja 1971 r. – teatrzyk szkolny wystawił w sali Domu Kultury sztukę
J. Górskiej „ Król gór”.
1971/72 r. - Rada Pedagogiczna na posiedzeniu z dn. 9 czerwca 1972 r. postanowiła założyć „Złotą Księgę” i wpisywać do niej nazwiska przodujących uczniów.
1974/1975 r. – Dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Jaros, zastępcą Zofia Pelikant.
Ten rok przyniósł uroczyste Ślubowanie klas I-szych.
W październiku 1974 r. uczniowie naszej szkoły wysłali życzenia załodze statku PLO z okazji podniesienia bandery i nadania im. Mariana Buczka i tak nawiązała się wieloletnia korespondencja.
9 kwietnia 1975 r. – nasza placówka gościła marynarzy, którzy złożyli szkole piękne okazy muszli i inne dary oraz zaprosili uczniów do Gdyni.
1975/1976 r. – Szkoła liczy 26 oddziałów i 2 ogniska przedszkolne.
15 października 1975 r. ponownie odwiedza nas załoga statku PLO.
10 – 12 kwietnia 1976 r. – wyjazd delegacji uczniów naszej szkoły do Gdyni na zaproszenie marynarzy. Przywiezienie ciekawych i egzotycznych okazów fauny i flory.
1978/1979 r. – wdrażanie nowego systemu nauczania, dziesięcioletnie szkoły podstawowe.
1 kwietnia 1979 r. – młodzież szkolna wzięła udział w dożynkach – Święto Plonów Miasta.
5 kwietnia 1979 r. – nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb.
1979/1980 r. – wykonanie kortów tenisowych, montaż ławek, skoczni.
Szkoła wzięła udział w powszechnych badaniach stanu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej młodzieży szkolnej, co będzie bardzo ważnym materiałem na przyszłość dla doskonalenia pracy wszystkich szkól i placówek oświatowo – wychowawczych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
10 marca 1980 r. do naszej szkoły dla dyrekcji i RP wpłynął list pochwalny z II LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Piotrkowie Tryb. za bardzo dobre przygotowanie absolwentów.
1981/1982 r. – szkoła uzyskała nowy lokal dla ognisk, który został zwolniony przez lokatora budynku mieszkalnego.
5 czerwca 1982 r. wzięliśmy udział w „Kolorowym Malowaniu Kredą” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Z okazji „Dnia Sportu” w zorganizowanym turnieju dla szkół „13” okazała się najlepszą.
1983/1984 r. – zmiana zastępcy dyrektora, funkcję tę obejmuje p. Elżbieta Pilch.
Uroczyście obchodzono w tym roku „Dzień Górnika” oraz inne ważne uroczystości związane z życiem lokalnym i państwowym. Kwitnie też turystyka.
1985/1986 r. – do naszej placówki zawitał teatrzyk DYZIO.
1986/1987 r. – rok pomysłów i działania.
17 stycznia 1987 r. nasza szkoła z okazji rocznicy wyzwolenia Piotrkowa zainicjowała konkurs międzyszkolny „Piotrków – Moje Miasto”, który odbywa się po dziś dzień, choć małej modyfikacji na przestrzeni lat, uległa jego formuła.
21 lutego 1987 r. – Zakład Opiekuńczy FMG „Pioma” z okazji uczczenia osiemnastoletniej owocnej współpracy podarował SP 13 pierwszy minikomputer „Meritum”, co zapoczątkowało tworzenie pracowni komputerowej.
1987/1988 r. – do szkoły uczęszcza 1035 uczniów.
Nasza szkoła, w konkursie historycznym „Piotrków – Moje Miasto”, na który zostały zaproszone Władze Oświatowe, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa, zdobywa I m-ce.
2 maja 1988 r. – szkoła dla swych podopiecznych zorganizowała zabawy, konkursy, wycieczki, a wszystko po to, by uczcić „Dzień Ucznia”.
1988/1989 r. – rozpoczęto szkolny konkurs ortograficzny na Mistrza Ortografii w kl. IV – VI „I Ty Możesz Zostać Mistrzem Ortografii”, z powodzeniem prowadzony do dziś.
1989/1990 r. – rok sukcesów w wielu dziedzinach.
Rok ten obfitował w sukcesy odniesione przez wychowanków SP 13 w olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego i matematyki na szczeblu regionalnym i wojewódzkim. Jak też w konkursie plastycznym „Piotrków i okolice”.
Ten rok to też sprawnie przeprowadzone remonty tj. wymiana okien i odnowa parkietu na sali gimnastycznej.
1990/1991 r. – 29 kwietnia spotkało naszą szkołę wielkie wyróżnienie. Otóż przybyła do naszej placówki pani Minister Edukacji Narodowej – Anna Radziwił. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele innych szkół.
1991/1992 r. – zawieszono działalność kół zainteresowań i SKS-u.
4 kwietnia 1992 r. PTTK i Kuratorium Oświaty i Wychowania zorganizowało I Międzyszkolny Turniej Złotoustych, w którym „13” zdobyła zaszczytne II m-ce.
1992/1993 r. – 14 listopada w szkole odbyła się wielka uroczystość nadania placówce nowego imienia – Trybunału Koronnego.
„Trybunał Koronny wolności polskiej ozdoba i podpora” – takie przyświecało hasło tym wydarzeniom.
1993/1994 r. – bogaty w wydarzenia rok.
5 października 1993 r. uczniowie SP 13 zdobyli nagrodę w konkursie organizowanym przez Grand Tur na „Wspomnienie z wakacji”.
4 kwietnia 1994 r. – w naszej szkole odbył się konkurs na Miss i Mistera Żakinady.
Otrzymaliśmy też dyplom dla drużyny SKKT, za udział w I Rajdzie Architektury, od PTTK.
1 czerwca 1994 r. – braliśmy udział w Piotrkowskim Festynie Młodości – „Dziecinada”.
1994/1995 r. – 11 grudnia nasza szkoła odnosi wielkie osiągnięcia sportowe w zawodach w piłce siatkowej zdobywając tytuł Mistrza Naszego Miasta.
1995/1996 r. – 14 luty przystąpienie do programu „Zdrowa szkoła”.
1996/1997 r. – 10 stycznia szkoła gościła na spotkaniu opłatkowym dla nauczycieli szkół piotrkowskich ks. Abpx Władysława Ziółka.
1997/1998 r. – dwie klasy pracowały w rozszerzonym programie zajęć sportowych.
Odbyła się pierwsza „Zielona szkoła” w Zakopanem. Rozpoczęliśmy edukację ekologiczną.
1998/1999 r. – w grudniu i styczniu gościliśmy jedenastoletniego mieszkańca Australii – Filipa Cieplika, który przez dwa miesiące razem z nami zgłębiał tajniki wiedzy.
1 czerwca 1999 r. - Tegoroczny ”Dzień Dziecka” i „Dzień Sportu” był wyjątkowy, bowiem otrzymaliśmy emblemat szkoły promującej zdrowie. Na terenie placówki odbyła się degustacja produktów Bakomy i Hortexu, szkoła witała gości napisem ”Uśmiechnij się”. Realizacja tego programu trwała od 14 lutego 1996r.
Utworzona została również siłownia.
1999/2000 r. – to rok szczególnie dla szkoły wyjątkowy.
1 września 1999 r.: MEN Wprowadza gruntowną reformę nauczania.
Zbliża się przełom wieków a szkoła zyskuje nowego dyrektora - panią mgr Martę Marszał.
W tym roku szkolnym żegnaliśmy klasy VIII i VI.
2000/2001 r. – w szkole inaczej, nie ma uczniów kl. ósmych i siódmych, jest sześcioklasowa podstawówka. Rok minął pod znakiem Roku Reymonta, ale nie tylko.
Październik – bierzemy udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Powszechną Kasę Oszczędności i Bank Polski S.A. „PKO w oczach dziecka”.
Listopad – świętujemy 40-lecie istnienia szkoły.
W grudniu wygrywamy Ogólnopolski Konkurs Telewizyjny „Z orłem w herbie”, czego wynikiem był udział w programie, w którym uczniowie SP 13 zaprezentowali herb Piotrkowa Trybunalskiego i zachęcali do podróżowania po Trybunalskim grodzie. Program wyemitowany został 23 kwietnia 2001 r. w TVP3 „Podróże obieżystopka”.
23 luty 2001 r. – na łamach gazety 7 Dni Piotrków dla SP 13 ukazały się podziękowania od kierownika schroniska dla bezdomnych psów za przekazanie suchej karmy.
Również p. dyrektor Domu Dziecka na nasze ręce składa podziękowania za bezinteresowną pomoc, hojność i zabawę.
Dzieci naszej szkoły wzięły również udział a akcji „Podaruj chorym trochę słońca” i w tym celu wykonały wspólnie z plastykami m.in. Piotrem Gajdą prace dla ozdobienia Przychodni nr 5.
2001/2002 r.
17 września 2001 r. – Spotkanie z Michałem Bąkiewiczem – reprezentantem Polski w piłce siatkowej, absolwentem naszej szkoły.
2 października - I-szy próbny egzamin mający na celu sprawdzenie zdobytych wiadomości i umiejętności w szkole podstawowej. Dzięki uprzejmości naszej pani dyrektor, wywiady z uczniami po sprawdzianie kompetencji, mogli przeprowadzić redaktorzy gazety Tydzień Trybunalski.
6 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez KMP w Piotrkowie „Uśmiech dziecka za uśmiech policjanta”, w którym wywalczyliśmy sobie I miejsce.
W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu „Domowych Detektywów”, czyli profilaktyki alkoholowej. Pierwszy Wieczór Jasia i Małgosi miał miejsce 7 grudnia 2001 r.
9 maja 2002 r. na Miejsko – Powiatowym Małym Konkursie Recytatorskim w MOK-u zdobyliśmy nagrodę i wyróżnienie.
Konkurs „Piotrków – Moje Miasto” – to bardzo ciekawa i popularna inicjatywa, która stała się tradycją naszej szkoły a w tym roku odbyła się  jego 14 edycja.
13 czerwca 2001 r. – Polski Czerwony Krzyż przyznał „13” I miejsce w akcji - Zbieramy złote monety „Gorączka złota” pod patronatem SKO.
Uczestniczymy w I Piotrkowskim Festiwalu Piosenki dla Dzieci „Śpiewamy polskie przeboje”.
2002/2003 r. – wraz z początkiem roku honory wicedyrektora szkoły pełni
p. mgr Jolanta Wysmyk.
Od Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi otrzymujemy dyplom za aktywny udział w akcji „Sprzątanie świata” 2002.
Młodzież SP 13 wzięła udział w VII Ogólnopolskim Dziecięcym Konkursie Literackim o „Złoty Kałamarz”. Uczennice odniosły znaczne sukcesy.
Odbyliśmy również spotkanie z poetką i pisarką utworów dla dzieci p. Danutą Muchą , co zaowocowało przepięknym wierszem dla naszej placówki.
15 marca 2003 r. – wzięliśmy udział w konkursie „Dzieci Europy”.
21 marca 2003 r. – pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Radziszewska, złożyła naszej p. dyr. podziękowania za pomoc w organizacji III edycji sztafetowego wyścigu pływackiego „Na spotkanie wiosny”.
27 kwietnia 2003 r. artyści areny polskiej – Józef i Kazimierz Formellowie - złożyli wpis i dedykację dla szkoły w szkolnej Kronice.
2003/2004 r. – 22 stycznia zostaliśmy laureatami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
W tym roku pomagaliśmy św. Mikołajowi, przekazaliśmy podarunki dla Domu Samotnej Matki.
Uczennica naszej szkoły zdobyła II miejsce w Konkursie Szansa na szóstkę”
24 kwietnia 2004 r.
Braliśmy również udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” też odnosząc sukcesy.
Redagujemy szkolne pisemko „Sowia Poczta 13” cieszące się ogromną popularnością.
28 maja 2004 r. – uczestniczyliśmy w „Paradzie europejskiej”.
2004/2005 r. – rok ten obfitował w celebrowanie tradycji szkolnych: ślubowanie, uroczystości państwowe, wigilia, konkurs „Piotrków Tryb. – Moje Miasto”, Dzień Sportu” i „Dzień Dziecka”, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, ale były też nowości.
Szkoła wzięła udział w rozgrywkach o Puchar „Kinder Delice”, nadmienię, że z powodzeniem.
Zostało przeprowadzonych szereg konkursów szkolnych, które wpisują się w jej tradycję np.: „Z mitologią na ty”, „Baśniowy świat pana Kleksa” itp.
W związku z Rokiem Andersena nasza szkoła uczestniczyła w konkursie organizowanym przez MBP „W 200 rocznicę urodzin pana Andersena”. Ponadto został przygotowany na tę okazję wieczorek literacko – poetycki „Spotkanie z Andersenem”.
Szkoła wzięła udział w I Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Marii Konopnickiej” zdobywając wyróżnienie, a w Konkursie Piosenki Dziecięcej zajęliśmy I miejsce.
2005/2006 r. – rok zaczął się imponująco.
15 listopada 2005 r. będziemy obchodzić 45 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Tryb.
W związku z tą szczególną datą w październiku pierwszym akcentem oficjalnych obchodów jubileuszu był rozegrany towarzyski mecz piłki siatkowej z udziałem Michała Bąkiewicza i jego kolegów z reprezentacji: Wojciecha Grzyba, Mariusza Wlazłego i Michała Winiarskiego. Impreza sportowa zainicjowana przez panią dyrekror naszej szkoły odbyła się w Gimnazjum nr 5.
Na to wielkie święto szkoły zostało przygotowanych dużo konkursów a m. in. „Turniej wiedzy o Szkole Podstawowej nr 13”, konkurs literacki „Rymowanie na śniadanie” na najładniejszy wiersz o szkole i inne ciekawe zabawy i gry tematyczne.

Opracowanie:
mgr Monika Chyla