Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Dostawa artykułów żywnościowych-Kolejne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNALU KORONNEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWY

Ogłoszenie nr 526828-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wybór najkorzystniejszej oferty-wynik

 

Załączniki artykułu

Ogloszenie_artykuly_zywnosciowe (pdf) 0.12mb, (pobrań: 137)
SIWZ_drugi_przetarg (pdf) 0.96mb, (pobrań: 168)
Specyfikacja_przetarg (pdf) 0.04mb, (pobrań: 116)
UMOWA ZAŁ. NR 4 (pdf) 0.20mb, (pobrań: 146)
zal3_OSWIADCZENIE WYKONAWCY (pdf) 0.05mb, (pobrań: 117)
Zalacznik_Nr_5 GRUPA_KAPITALOWA (6) (1) (pdf) 0.06mb, (pobrań: 124)
Zalnr 1FOFERTOWY (pdf) 0.09mb, (pobrań: 114)
oswiadczenie_przynaleznosc (jpg) 0.50mb, (pobrań: 161)
Najkorzystniejsza_oferta_wybor (pdf) 0.06mb, (pobrań: 112)