Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Dostawa artykułów żywnościowych-Kolejne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNALU KORONNEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWY

Ogłoszenie nr 526828-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wybór najkorzystniejszej oferty-wynik

 

Załączniki artykułu

Ogloszenie_artykuly_zywnosciowe (pdf) 0.12mb, (pobrań: 62)
SIWZ_drugi_przetarg (pdf) 0.96mb, (pobrań: 82)
Specyfikacja_przetarg (pdf) 0.04mb, (pobrań: 58)
UMOWA ZAŁ. NR 4 (pdf) 0.20mb, (pobrań: 51)
zal3_OSWIADCZENIE WYKONAWCY (pdf) 0.05mb, (pobrań: 57)
Zalacznik_Nr_5 GRUPA_KAPITALOWA (6) (1) (pdf) 0.06mb, (pobrań: 55)
Zalnr 1FOFERTOWY (pdf) 0.09mb, (pobrań: 54)
oswiadczenie_przynaleznosc (jpg) 0.50mb, (pobrań: 86)
Najkorzystniejsza_oferta_wybor (pdf) 0.06mb, (pobrań: 59)