Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Edukacja antynikotynowa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

Realizacja programu edukacji antynikotynowej
dla uczniów klas I – III
„Nie pal przy mnie, proszę”
w Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim
w roku szkolnym 2016/2017

Założenia ogólne programu:

 • Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Cele szczegółowe:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Adresaci programu: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej.
Czas realizacji: październik 2016 – kwiecień 2017
Struktura programu:
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

Metodyka programu:
W zajęciach warsztatowych stosuje się:

 1. Metody aktywizujące, np.: burza mózgów, „narysuj i napisz” – diagnoza wiedzy, ćwiczenia oddechowe, wierszyk – postać wiewiórki Wiki, krzyżówka, układanka o wiewiórce, znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”, wizualizacja, drama.
 2. Pracę w małych grupach polegającą na współpracy – dzieci prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę.
 3. Nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci, a nie osoby kontrolującej.
 4. Jeżeli zajęcia warsztatowe nie mogą być realizowane w cyklu, autorzy sugerują również wykorzystanie pewnych modułów w ramach tematycznych zintegrowanych zajęć, w zależności od warunków i okoliczności.

Dokumentacja programu:

 • harmonogram zajęć warsztatowych,
 • adnotacja w dokumentacji szkolnej o poinformowaniu grona pedagogicznego o realizacji programu w szkole,
 • adnotacja o przeprowadzonym szkoleniu wewnętrznym dla realizatorów programu w szkole,
 • adnotacja w dziennikach lekcyjnych o przeprowadzonych zajęciach warsztatowych w tym programie,
 • informacja z realizacji programu edukacji antynikotynowej,
 • kwestionariusz ankiety dla szkolnego realizatora programu,

Monitorowanie:

 • Po realizacji programu pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim wizytują program w szkole spisując protokół.

Ewaluacja:

 • Kwestionariusz ankiety dla szkolnego realizatora programu.

 

Harmonogram działań

Termin Działania Realizujący
24 wrzesień 2016 Szkolenie dla koordynatorów programu pracownik
PPIS w Piotrkowie Trybunalskim
do 30 września 2016 Przekazanie informacji na temat programu
„Nie pal przy mnie, proszę” Dyrektorowi SP 13 – mgr M. Majos
K. Sawicka
październik 2016 Przekazanie informacji na temat programu
„Nie pal przy mnie, proszę”
nauczycielom realizującym program w kl. I
K. Sawicka
październik 2016 Poinformowanie grona pedagogicznego
o realizacji programu w szkole
K. Sawicka
październik 2016 - Zapoznanie rodziców uczniów kl. I
z celami i realizacją programu
„Nie pal przy mnie, proszę”
wychowawcy klas I
październik 2016 - kwiecień 2017 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami kl. I SP nr 13 (wg szczegółowego harmonogramu) wychowawcy klas I
kwiecień 2017 Informacja z realizacji programu
edukacji antynikotynowej,
kwestionariusz ankiety dla szkolnego realizatora programu.
K. Sawicka

pracowane przez koordynatora programu:
 – Katarzyna Sawicka