Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Nie wypalaj trawy-przecież nie zabija się skowronków

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
                                            "Nasza Eko-pracownia"
       Nie wypalaj trawy-przecież nie zabija się skowronków...

 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

W dniu 24 marca 2018 roku w SP 13 odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pn. „Nie wypalaj trawy – przecież nie zabija się skowronków”. Była to już 15 edycja konkursu, którego jesteśmy organizatorami przy współpracy z Referatem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Celem konkursu jest kształtowanie postaw opartych na harmonijnym i bezpiecznym współistnieniu człowieka z przyrodą.
Każdą szkołę podstawową reprezentowała 5- osobowa drużyna z klas IV – VI i 3- osobowa drużyna z klas I – III.
Uczestnicy konkursu z klas IV-VI napisali test składający się z 30 pytań, a 3- osobowe drużyny z klas I-III wykonały ilustrację formatu A-2 do fragmentu wiersza pt. „Polny skowronek”.
Konkurs miał charakter turnieju szkół, suma punktów uzyskanych z testu i za pracę plastyczną decydowała o klasyfikacji szkoły.
I m-ce SP nr 3
II m-ce SP nr 8
III m-ce SP nr 5
IV m-ce SP nr 11
V m-ce SP nr 13 i SP nr 10

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, tablice i filmy do nauki przyrody oraz książki, które wzbogacą pomoce dydaktyczne w szkołach. Nagrody ufundował Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski.
Rywalizacji towarzyszyła oprawa artystyczna przygotowana przez uczniów SP nr 13 oraz prelekcja na temat ochrony przyrody oraz ujemnych skutków wypalania traw wygłoszona przez przedstawiciela Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Konkurs był jednym z elementów programu „Bezpieczne Miasto 2018”.
http://www.sp13.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/nie-wypalaj-trawy-przeciez-nie-zabija-sie-skowronkow-r621
http://www.piotrkow.pl/kultura-i-edukacja-t72/aktualnosci-a108/w-obronie-skowronkow-r12675