Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Olimpiada Wiedzy Archimedes

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
WYNIKI OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES z MATEMATYKI

Dnia 7 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs „Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus – Matematyka. Plus”
Uczniowie w ciągu 45 minut zmagali się z testem składającym się z 25 pytań. Z podanych pięciu odpowiedzi tylko jedna była prawdziwa. Jeden błąd to strata 4 punktów. Laureatami konkursu zostali wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów.
Poniżej podajemy nazwiska laureatów w zależności od liczby zdobytych punktów:
Laureat I stopnia z wyróżnieniem (wynik 100 pkt.)

 • Morawski Xavier klasa IV C
Laureaci I stopnia (wynik 96 pkt. – 1 błąd)
 • Malinowski Paweł klasa IV B
 • Krasoń Krystian klasa IV C
 • Świtała Jakub klasa IV C

Laureaci II stopnia (wynik 92 pkt. – 2 błędy)

 • Cecotka Damian klasa IV A
 • Sowa Weronika klasa IV C
 • Szymczyk Wiktoria klasa V B

Laureaci III stopnia (wynik 88 pkt. – 3 błędy)

 • Staśkiewicz Klaudia klasa IV B
 • Mokrowiecki Mateusz klasa IV B
 • Olczyk Maksymilian klasa V A
 • Olejnik Maja klasa V B
 • Sadowski Antoni klasa V D

Laureaci IV stopnia (wynik 84 pkt. – 4 błędy)

 • Ferdzyn Antonina klasa IV A
 • Piasecka Julia klasa IV C

Laureaci V stopnia – (wynik 80 pkt.- 5 błędów)

 • Krzysztofik Anna klasa kl. 4c
 • Andrych Igor klasa IV C
 • Góra Damian klasa V A
 • Woźniak Iga klasa V C

 
Wszystkim LAUREATOM konkursu serdecznie GRATULUJEMY!!!

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W dniu 7 listopada 2018 roku uczniowie z klas IV i V z SP 13 pod opieką p. Izabeli Pietras wzięli udział w konkursie matematycznym Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus-Matematyka. Plus. Organizatorem konkursu jest Amercom. S.A. Oddział w Poznaniu.
Uczniowie w ciągu 45 minut zmagali się z testem składającym się z 25 pytań. Z podanych pięciu odpowiedzi tylko jedna była prawdziwa.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy z różnych działów matematyki, wzbudzenie zainteresowania przedmiotem oraz dla zwiększenia motywacji uczniów.
Laureatami konkursu zostaną wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów.
Miano:
– laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
– laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
– laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
– laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
– laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i życzymy satysfakcjonujących wyników, które zostaną do 11 stycznia 2019 roku rozesłane do szkół.

Nauczyciele matematyki