Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Mistrzowie Genetyki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

W dniu 27 listopada 2018 roku w SP 13 odbył się wewnątrzszkolny konkurs dla uczniów klas VIII pt. „Mistrzowie genetyki”. Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający m. in. wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków chorób genetycznych, które występują u człowieka, umiejętność rozwiązywania krzyżówek genetycznych oraz umiejętność korzystania z pojęć stosowanych w genetyce. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było otrzymać maksymalnie 50 punktów. W konkursie wzięło udział łącznie 11 uczniów z klas VIII A oraz VIII B. Rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się 07.12.2018 roku. Nagrody otrzymali: Michał Stasiewicz (I miejsce), Nadia Górska (II miejsce) i Lena Kosterska (III miejsce).
Gratulujemy zwycięzcom!

Opiekun:
Agata Michalec