Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Najciekawsza matematyczna pisanka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =


Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-matematycznego
„Najciekawsza pisanka wielkanocna (klasy IV-V)”.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas czwartych i piątych. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i zaprezentowali różne techniki twórcze: były pisanki oklejane kolorowymi nitkami, plasteliną, sznurkiem, bibułką, a nawet była palemka wielkanocna stworzona z kolorowych-matematycznych pisanek.
Oto Laureaci:
I miejsce – ex aequo - Lena Kozera klasa IV B, Filip Gajda klasa IV A
II miejsce – ex aequo - Klaudia Staśkiewicz klasa IV B, Mateusz Mokrowiecki klasa IV B,
III miejsce – ex aequo - Jakub Olszewski klasa IV D, Julian Ferdzyn klasa IV A.

Pamiątkowe dyplomy zostaną przekazane uczniom na apelu podsumowującym pracę szkoły.
 

GRATULUJEMY!!!
 

Organizatorzy:
Nauczyciele matematyki


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nauczyciele matematyki ogłaszają konkurs dla:

  • uczniów klas IV-V – „Najciekawsza pisanka matematyczna”,
REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS IV-V
„Najciekawsza matematyczna pisanka”
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas IV-V Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim;
2. Termin oddania pisanek do 11 kwietnia 2019 roku do nauczycieli matematyki;
3. W pracy należy uwzględnić:
 
  • pisanka powinna mieć formę przestrzenną;
  • na pisance powinny być tematy matematyczne (liczby, figury, wzory itp.)
  • dowolna technika wykonania, estetyczność;
  • do pracy dołączamy karteczkę z danymi wykonawcy: imię, nazwisko, klasa;
4. Szkolna Komisja Konkursowa (nauczyciele matematyki) dokona oceny prac i ogłosi wyniki na stronie internetowej szkoły do dnia 15.04.2019 roku;
5. Nagrodą dla każdego uczestnika będzie ocena celująca z matematyki.