Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Europejski Dzień Języków 2018/2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =

PROJEKT EDUKACYJNY EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 2018/2019
 

DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI NAUCZYCIELE SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Scenariusz pogadanki na godzinę wychowawczą na temat „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” klasy I - VIII
/////////////////////////////////////////
01-31.10.2018 r. Monika Strzeszyńska scenariusz
wpisy tematów
w dziennikach lekcyjnych
 
Ankieta na stronie internetowej szkoły "Dlaczego uczysz się języków obcych?"
/////////////////////////////////////////
01.10-31.11.2018 r. Małgorzata Adamowicz strona internetowa szkoły
Konkurs dla klas V „ Wiedza ogólna o krajach europejskich
/////////////////////////////////////////
27-28.11.2018 r. Małgorzata Adamowicz strona internetowa szkoły
Film przygotowany przez uczniów klasy VII pt. "Dlaczego warto uczyć się języków obcych?"
/////////////////////////////////////////
03.12.2018 r. Małgorzata Adamowicz
 
strona internetowa szkoły
Języki świata - prezentacja multimedialna dla klas VI.
/////////////////////////////////////////
30.11.2018 r. Monika Chyla
Joanna Nowak
strona internetowa szkoły
wpisy w dziennikach lekcyjnych
Film przygotowany przez uczniów klasy VIII pt. „Mój dzień (Mein Tag)” w języku niemieckim
/////////////////////////////////////////
03.12.2018 r. Monika Strzeszyńska strona internetowa szkoły
Wykonanie kalendarzy adwentowych w języku niemieckim przez kl. VII i VIII
Wystawa najładniejszych kalendarzy w sali nr 17
/////////////////////////////////////////
19-30.11.2018 r.
 
06-21.12.2018 r.
Monika Strzeszyńska
 
Monika Strzeszyńska
zdjęcia
strona internetowa szkoły
„Powitania w różnych językach”
/////////////////////////////////////////
12-14.12.2018 r. Joanna Nowak
Monika Chyla
gazetka okolicznościowa
przy sali nr 11
Zabawy językowe - konkurs dla uczniów klas IV - VI.
/////////////////////////////////////////
14.12.2018 r. Monika Chyla
 
karty pracy
zdjęcia
strona internetowa szkoły
Międzyszkolny konkurs na najpiękniejszą kartę świąteczną w języku obcym
/////////////////////////////////////////
13.12.2018 r. –
-18.01.2019 r.
 
Monika Strzeszyńska
Małgorzata Adamowicz
zdjęcia
dyplomy
strona internetowa szkoły
Etymologia języka polskiego - lekcja biblioteczna w Bibliotece Pedagogicznej dla uczniów klas VIII
/////////////////////////////////////////
24-31.01.2019 r. Monika Chyla zaświadczenie
zdjęcia
Festiwal piosenki i prozy obcojęzycznej
/////////////////////////////////////////
6.02.2019 r. Joanna Nowak
Monika Chyla
zdjęcia
dyplomy
Przedstawienie wybranych przez klasy państw europejskich - ich kultury i obyczajów, w formie krótkiej inscenizacji, pokazu mody czy poczęstunku charakterystycznymi dla danego kraju potrawami – kl. I - VIII
/////////////////////////////////////////
26.02.2019 r. Monika Chyla
Monika Strzeszyńska
Małgorzata Adamowicz
Joanna Nowak
wychowawcy klas
zdjęcia
dyplomy
strona internetowa szkoły