Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Szanuj Ziemię 2018

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =

Dnia 7 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 13 odbył się X Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Szanuj Ziemię”. Tym razem tematyka konkursu związana była z wodą, jako środowiskiem życia roślin i zwierząt. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z ochroną przyrody, zależnościami przyczynowo-skutkowymi zachodzącymi w przyrodzie oraz budową i rozmnażaniem roślin i zwierząt wodnych. Dzięki temu konkursowi dzieci mają możliwość zaprezentowania swojej wiedzy na szerszym forum i skonfrontowania jej z innymi uczestnikami konkursu.
Rywalizacja składała się z trzech części: pytań zamkniętych, otwartych i z konkurencji, której celem było ułożenie hasła związanego z tematyką konkursu.
Na szczególną uwagę zasługuje nowatorska formuła konkursu. Dzięki prezentacji multimedialnej wgląd do pytań mają nie tylko uczestnicy, ale również zgromadzeni goście. Uczestnicy wzięli również udział w doświadczeniach, które odbyły się w nowej, szkolnej EKOPRACOWNI. Dla uczestników przygotowany był poczęstunek oraz przedstawienie zaprezentowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny „Woda – źródłem życia”.
W tym roku do rywalizacji przystąpili uczestnicy z 5 szkół podstawowych: SP2, SP3, SP12, SP13, SP16 z Piotrkowa Trybunalskiego.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce – SP 3 (29 p.)
II miejsce – SP 16 (28 p.)
III miejsce – SP 13 (26 p.)
IV miejsce – SP 2 (25 p.)
V miejsce – SP 12 (24 p.)

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pięknymi nagrodami o tematyce przyrodniczej ufundowanymi przez Referat Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorkami konkursu są nauczyciele SP 13:

p. Izabela Dzwonnik,
p. Katarzyna Pielużek,
p. Anita Nadolska,
p. Ewa Matera.