Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Krzyżówka matematyczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =

Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-matematycznego
"Krzyżówka matematyczna z hasłem o tematyce Świąt Wielkanocnych (klasy VI-VIII)".

Oto Laureaci:
I miejsceJoanna Staśkiewicz klasa VIII A
 
Pamiątkowe dyplomy zostaną przekazane uczniom na apelu podsumowującym pracę szkoły.
 

GRATULUJEMY!!!
 

Organizatorzy:
Nauczyciele matematyki

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS VI-VIII

„Krzyżówka Matematyczna” – z hasłem o tematyce Świąt Wielkanocnych

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim;
2. Termin oddania krzyżówek do 11 kwietnia 2019 roku do nauczycieli matematyki;3. W krzyżówce należy uwzględnić:
  • hasło o tematyce Świąt Wielkanocnych
  • w pytaniach muszą być zagadnienia matematyczne (merytoryka, poprawność zagadnień)
  • dowolna technika wykonania, estetyczność, czytelność;
4. Dopuszczalne jest korzystanie z podręczników, zbiorów zadań;
5. Prace przyjęte do konkursu muszą zawierać krzyżówkę wraz z pytaniami, a na odwrocie kartę odpowiedzi oraz dane wykonawcy – imię i nazwisko, klasa;
6. Szkolna Komisja Konkursowa (nauczyciele matematyki) dokona oceny prac i ogłosi wyniki na stronie internetowej szkoły do dnia 15.04.2019 roku.
7. Nagrodą dla każdego uczestnika będzie ocena celująca z matematyki.

ZAPRASZAMY