Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Świąteczne dekoracje z brył matematycznych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

Nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie matematyczno – plastycznym „Świąteczne dekoracje z brył matematycznych”.
 
1.     Celem konkursu jest:

 • wykonanie ciekawych modeli brył przestrzennych w świątecznym wydaniu,
 • ukazanie, że matematyka jednocześnie uczy i bawi,
 • rozwijanie zainteresowań zagadnieniami matematycznymi,
 • pogłębienie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych,
 • rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej,
 • rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej.

2.     Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

 • uczniowie klas czwartych i piątych,
 • uczniowie klas szóstych, siódmych,
 • uczniowie klas ósmych,

3.     Uczestnicy konkursu wykonują przestrzenną dekorację świąteczną w postaci bryły matematycznej:

 • technika i format prac dowolny,
 • liczymy na pomysłowość wykonawców,

4.     Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami oraz cząstkowymi ocenami z matematyki.
5.     Termin składania prac:

 • do 12.12.2018 – do pani Izabeli Pietras

6.     Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 • pomysłowość,
 • estetykę,
 • bogactwo formy bryły.

7.     Każda praca musi mieć dopiętą metryczkę.
Prace bez metryczek nie będą oceniane.
Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):

 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasa, do której uczęszcza dziecko,

8. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 3 dni od ukończenia konkursu. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, oraz tablicy matematycznej na szkolnym korytarzu.
9. Po zakończeniu konkursu prace będą oddawane uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac konkursowych w Internecie.
10. Wszelkie pytania prosimy kierować do nauczycieli matematyki.

Zapraszamy do pomysłowej twórczości!!!
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY „ŚWIATECZNE DEKORACJE Z BRYŁ MATEMATYCZNYCH” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu matematyczno-plastycznego „Świąteczne dekoracje z brył matematycznych”.
Otrzymaliśmy wiele ciekawych, pomysłowych dekoracji. Dominowały choinki, bałwanki, anioły, bombki, ale także były renifery, chatki z piernika! Ocenie podlegała – estetyka prac, pomysł, bogactwo formy bryły.
Ze względu na wysoki poziom prac Komisja miała niełatwe zadanie.
Po długich naradach zdecydowała przyznać następujące miejsca:
I miejsce ex aequo:

 • Hanna Depczyńska - klasa V B
 • Hanna Wypych klasa – IV B

II miejsce ex aequo:

 • Weronika Sowa klasa – IV C
 • Zuzanna Magacz klasa – IV C

III miejsce ex aequo:

 • Jakub Świtała klasa – IV C
 • Natalia Głąbik klasa – IV A

Prace wyróżnione:

 • Mateusz Mokrowiecki - klasa IV B
 • Nikola Magiera klasa – V B
 • Julia Omonkowska klasa – V B

GRATULUJEMY!!!!

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, oraz życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji.
Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni wysokimi ocenami z matematyki!!
Dyplomy dla zwycięzców zostaną wręczone na apelu szkolnym – podsumowującym pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<