Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Statut i WSO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =

STATUT SP 13
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SP13 - 2018/2019
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SP13 2018/2019
PROGRAMY NAUCZANIA SP13 - 2019/2020