Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Eko-pracownia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

"Nasza Eko-pracownia"

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła uczestniczyła w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Nasza Eko-pracownia”. Nad Projektem „Eko-pracownia w Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim” pracowali: Jolanta Wysmyk, Marzenna Kacprzyk, Piotr Makowiec.

********************************************************************************************

Wartość zadania:
W dniu 25 sierpnia 2017 roku na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi ukazała się informacja o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku. Koszt całkowity zadania to kwota 40.856.00 zł, z czego dotacja WFOŚiGW wynosi 85% zadania, czyli 34.686.00 zł, Szkoła - wnosi 15% czyli 6.170 zł, a jego realizacja będzie odbywać się w okresie wrzesień- październik 2017.

Zakres projektu:

  • Pomieszczenie, w którym planujemy w ramach projektu WFOŚ i GW w Łodzi utworzyć „Eko-pracownię w Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim” ma powierzchnię 49,56 m2. Klasa znajduje się na parterze szkoły od strony zachodniej. Jest to sala, która obecnie funkcjonuje, jako pracownia przyrodnicza. Odbywają się w niej również zajęcia Koła Młodych Odkrywców i koła przyrodniczego. Wyposażenie jest standardowe- krzesła i stoliki uczniowskie, biurko nauczycielskie, tablica kredowa, stare 50 - letnie szafy na pomoce dydaktyczne. Podłoga wyremontowana. Odświeżenia wymagają ściany. Oświetlenie jarzeniowe. W pomieszczeniu są 4 okna (wymienione podczas termomodernizacji szkoły) - jednak bez rolet okiennych.
  • W ramach Projektu chcemy wzbogacić się o nowoczesne pomoce dydaktyczne: projektor multimedialny, tablicę interaktywną z oprogramowaniem przyrodniczym, komputer z zestawem głośników i z dostępem do Internetu, wizualizer. Pracownia zyska nowe regulowane ławki i nowe regulowane krzesła oraz odpowiednie jasne szafy i szafki, w którym będzie można gromadzić sprzęt laboratoryjny i chemiczny oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane w różnych okresach roku szkolnego. Zabiegamy o to, aby meble zrobić na wymiar żeby były one dla nas funkcjonalne i pakowne - bo te, które oferują różne przedsiębiorstwa są najczęściej o małej głębokości. W pracowni, w związku z nową podstawą programową, pojawi się specjalna szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem i zestawem odczynników oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i obserwacji. Ważnymi pomocami będą modele obrazujące wybrane elementy budowy organizmu człowieka np. model szkieletu, model oka, model ucha, model klatki piersiowej, których w swoich zasobach nie mamy. Na ścianie wschodniej zostanie umieszczona fototapeta z motywem przyrodniczym- przedstawiająca krajobraz Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
  • Wszystkie działania podjęte w ramach realizacji Projektu zostaną udokumentowane i popularyzowane w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej miasta i na tablicach informacyjnych w szkole.

Więcej informacji na temat projektu „Nasza Eko-pracownia”
oraz działalności Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie:
http://www.zainwestujwekologie.pl/konkursy_na_dotacje_funduszu/article,2047,1,1.html

********************************************************************************************

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji w Szkole Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim ul. R. Dmowskiego 11 konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko-pracownia” a realizowanym w SP nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim, jako Projekt: „Eko-pracownia w Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim” dokonano wyboru ofert w następujących przedmiotach zamówienia:
1. Zakup wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych wraz ze sprzętem interaktywnym, komputerowym związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną będzie realizowane przez:

Biuro-media Katarzyna Zwolińska
42-224 Częstochowa, ul. Michałowskiego 10
NIP: 577-130-79-57 REGON: 243331964

2. Wykonanie mebli pod wymiar będzie realizowane przez:

”MEBLE LIZAK”
Dariusz Lizak
97-500 Radomsko, ul. Św. Rocha 214
NIP 772-224-86-12 REGON 100663128


********************************************************************************************