Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI 2020/2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Kilka słów o bibiotece...
WITAMY W BIBLIOTECE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMGODZINY OTWARCIA:
 
PONIEDZIAŁEK         8.00 – 15.00
WTOREK                   8.00 – 15.00
ŚRODA                       8.00 – 15.00
CZWARTEK                8.00 – 14.30
PIĄTEK                      7.30 – 14.00

„Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór”
T. Carlyle

Istotnym elementem szkolnego systemu kształcenia i wychowania jest biblioteka szkolna, która funkcjonuje od początku istnienia szkoły. Poprzez swoją działalność biblioteka służy uczniom, nauczycielom i wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji oraz świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w rożnych postaciach i za pośrednictwem rożnych mediów.
Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku szkolnego. W bibliotece znajduje się 10 pomieszczeń z rozmieszczonymi księgozbiorami. Uczniowie mają swobodny (wolny) dostęp do półek, mogą korzystać z czytelni posiadającej 10 miejsc.
W naszej bibliotece znajdują się również Sale Multimedialne wyposażone w sprzęt audiowizualny (telewizor), kserokopiarkę oraz sprzęt komputerowy (6 stanowisk z dostępem do Internetu  i jedno urządzenie wielofunkcyjne). Sprzęt ten pozwala dziś czytelnikom na samodzielne zdobywanie i pogłębianie wiadomości, rozwijanie zainteresowań, a nauczycielom umożliwia wprowadzanie nowych form zdobywania informacji, wykorzystując Internet i programy multimedialne podczas zajęć dydaktycznych.
 
 
 
 
Funkcję nauczyciela – bibliotekarza pełni:
 

p. Kinga Misztela i p. Izabela Wojtasik

Należy podkreślić aktywny udział uczniów w różnorakich pracach i akcjach na rzecz biblioteki szkolnej oraz współpracę z Samorządem Uczniowskim i świetlicą szkolną. Aktyw pomaga w organizacji różnych imprez promujących działalność szkoły, biblioteki i czytelnictwa min.: Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Kiermaszu Świątecznego, Światowych Dni Książki i Praw Autorskich oraz pomaga wykonywać prace biblioteczno – techniczne.
Przez cały okres działalności biblioteka systematycznie monitoruje i powiększa swoje zbiory. Obecnie liczą one ponad 12 tysięcy egzemplarzy (beletrystyka, literatura popularnonaukowa i fachowa), ponadto zbiory specjalne (kasety VHS, płyty DVD, cd...). Biblioteka również prenumeruje czasopisma fachowe m. in.: „Kumpel”, „Junior”, „Biblioteka w Szkole”, „Geografia”.
Nasza biblioteka oprócz tradycyjnego wypożyczania książek pracuje również w elektronicznym systemie polegającym na skomputeryzowaniu zbiorów przy pomocy Programu MOL Optimum. Z czasem zbiory biblioteki wypożyczane będą już elektronicznie. Program będzie  rejestrował każde wypożyczenie i zwrot, utworzy w ten sposób niezbędne okresowe sprawozdania statystyczne, karty analityczne czytelników i karty książek. Dzięki temu znacznie usprawni się praca biblioteki szkolnej.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

 
powrót