Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs na najlepszy film promujący SP13

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
- regulamin konkursu
Regulamin konkursu na najlepszy film promujący szkołę
I. Organizator i cele 
 1. Konkurs na najlepszy film promujący szkołę jest organizowany przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Zadaniem uczniów jest stworzenie krótkiego, oryginalnego filmu o tematyce związanej z kreowaniem pozytywnego wizerunku naszej szkoły wśród młodzieży oraz zachęcenie uczestników do aktywności twórczej i wykorzystywania urządzeń multimedialnych. 

II. Zasady uczestnictwa
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Konkurs trwa do 28 kwietnia 2023 r., przy czym organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.
 3. Film konkursowy musi spełniać następujące wymagania:
 • musi być stworzony w całości przez autorów,
 • czas trwania filmu nie może być dłuższy niż 5 minut,
 • nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich, a prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej,
 • musi być stworzony w formacie pozwalającym na umieszczenie na stronach internetowych oraz być dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika, posiadającego dostęp do Internetu,
 • może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, np. reportażu, filmu dokumentalnego lub komediowego oraz technice z wykorzystaniem dowolnego sprzętu, tj. telefon, aparat, kamera,
 • musi zawierać informację, umożliwiającą określenie, kto jest jego twórcą.
4. Praca w formie elektronicznej powinna być opatrzona napisem zawierającym imiona i nazwiska autorów. 

III. Kryteria oceny filmów i zasady przyznawania nagród
 1. Przy ocenie filmów brana pod uwagę będzie treść, wykonanie i oryginalność pomysłu.
 2. Filmy ocenione będą przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele SU oraz pani Izabela Pietras i pan Łukasz Eksman.
 3. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi nie wcześniej niż 12 maja 2023 r.
 4. Dla autora/autorów najlepszego filmu, przewidziana jest nagroda w formie karty podarunkowej do Empiku ufundowanej przez Samorząd Uczniowski.

IV. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły przez cały okres trwania konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Po zakończeniu konkursu najlepszy film będzie opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz w social mediach.

Poniżej filmik nagrany przez uczniów: Stanisława Macherowskiego, Pawła Janika i Kacpra Sykałę z klasy VIIIc w roku szkolnym 2021/2022:
 
 
powrót