Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Matematyka wokół nas

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
- konkurs fotograficzny
MATEMATYKA WOKÓŁ NAS – KONKURS FOTOGRAFICZNY
 
Matematyka wciska się w nasze życie, jak kurz – jest wszędzie dookoła nas. Spróbujcie ją dostrzec. Przed Wami możliwość wzięcia udziału w II edycji matematycznego konkursu fotograficznego.
 
Cel konkursu – to zainteresowanie jak największej liczby uczniów różnymi „twarzami” matematyki.
Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na MATEMATYKĘ oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje spostrzeżenia na fotografii.
Tematyka:  Matematyka wokół nas – w architekturze, sztuce, geografii, w przyrodzie ożywionej i nieożywionej.
 Informacje
 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV- VIII.
 2. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być czarno białe lub kolorowe. Bez fotomontażu i korekty w programach do obróbki zdjęć.
 3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć do nauczyciela matematyki  1 wydrukowane zdjęcie.
 4. Termin przynoszenia  prac – do 1 grudnia 2023 roku.
 5. Zdjęcie nie może być wcześniej publikowane.
 6. Każda osoba przystępująca do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej.
 7. Każda osoba przystępująca do konkursu oświadcza, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu, który może nimi dowolnie dysponować.
   
Ocena pracy, rozstrzygnięcie konkursu
 1. Prace będą oceniane według kryteriów:
 • dostosowanie się do wytycznych konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • zgodność z tematyką.
 1. Powołane jury wytypuje prace wyróżnione. 
 2. Autorzy wyróżnionych prac nagrodzeni zostaną oceną celującą. 
 3. Najciekawsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 
Nauczyciele matematyki
 
 
powrót