Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

"Mój przyjaciel" - udział w lekcji bibliotecznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Uczniowie klas czwartych w MBP
W dniach 14 i 17 listopada 2023 r. klasy IVa i IVb z wychowawcami p. Wiolattą Puchalską oraz Izabelą Pietras odwiedziły mediatekę i uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych pt: Mój przyjaciel. Podczas zajęć uczniowie odpowiadali na pytania: Z czym się kojarzy słowo przyjaciel?, Po co nam potrzebny przyjaciel? Następnie został przeczytany tekst: Danuty Wawiłow: "Chcę mieć przyjaciela". Na podstawie przeczytanego tekstu prowadząca zajęcia rozmawiała z uczniami o przyjaźni. Uczniowie poznali także przysłowia o przyjaźni, tj: "Przyjaciel się zmieni, gdy pusto w kieszeni", "Dla przyjaciela nowego, nie opuszczaj starego"... Na zakończenie zajęć uczniowie w grupach rozwiązywali krzyżówkę o przyjaźni, a każdy uczestnik spotkania namalował portret swojego najlepszego przyjaciela.
powrót