Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

PORTRET MOJEJ MAMY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
str_portret
Konkurs plastyczny „Portret mojej mamy” dla uczniów klas I-III z SP 13…
KONKURS PLASTYCZNY
„PORTRET MOJEJ MAMY”
DLA KLAS I – III

 
REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:
 • popularyzowanie świąt umacniających więzi rodzinne i środowiskowe
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • pobudzanie aktywności twórczej
 • pogłębianie umiejętności plastycznych

Warunki uczestnictwa:
 • konkurs skierowany jest dla uczniów klas I – III
 • tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej - portretu mamy
 • forma pracy płaska A4
 • technika dowolna
 • każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
 • każda praca powinna zawierać metryczkę – imię i nazwisko, klasa
 • prace należy składać w sali nr 13, 19 lub 20 do 20 maja 2021 roku

Ocena prac według następujących kryteriów:
 • związek z tematem konkursu
 • estetyka wykonanej pracy i walory artystyczne
 • oryginalność
 • stopień trudności
Organizator:
MSU
powrót