Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

REKRUTACJA 2023/2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Zasady rekrutacji kandydatów na uczniów do SP 13…

REKRUTACJA 2023/2024
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim
informuje o zasadach rekrutacji kandydatów na uczniów 
do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 13 na rok szkolny 2023/2024:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim

informuje o zasadach rekrutacji kandydatów na uczniów z obwodu szkoły
do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 13 na rok szkolny 2023/2024:

Rekrutacja potrawa od dnia 12 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Prosimy rodziców/opiekunów prawnych
o złożenie w sekretariacie wypełnionego zgłoszenia.
Zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.sp13.piotrkow.pl
powrót