Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Konstytucja - J. Matejko
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki, zwanym również Czteroletnim, w roku 1791. Jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była ustawą zasadniczą, która reformowała organy władzy państwowej zgodnie ze zdobyczami Oświecenia i regulowała prawa oraz obowiązki ogółu mieszkańców. Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą. Konstytucja zmieniała ustrój państwa z oligarchii magnackiej na nowoczesną dziedziczną monarchię konstytucyjną. Likwidowała jednocześnie przyczyny anarchii panującej w państwie polskim: liberum veto, wolną elekcję, prawo szlachty do rokoszu i konfederacji, wyłączne prawo szlachty do posiadania ziemi i pełnienia urzędów, obowiązek jednomyślnego podejmowania decyzji przez sejm. Konstytucja 3 Maja była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej.
 
Celebrując rocznicę uchwalenia Konstytucji, polecamy film edukacyjny z serii „Ożywione obrazy” pt. „Konstytucja 3 maja 1791 roku”, przygotowany przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.

 
powrót