Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Zakonczenie_logo
Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw w SP 13…
 
26 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 13, im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Wszyscy uczniowie klas I-VII otrzymali świadectwa promocyjne do następnej klasy, a uczniowie klas VIII świadectwa ukończenia szkoły.
W tym roku inaczej niż dotychczas ze względu na reżim sanitarny nie było tradycyjnego, wspólnego zakończenia, uroczystych akademii i spotkań w szerszym gronie.
Rozdanie świadectw odbyło się  na placu szkolnym oddzielnie dla poszczególnych klas z udziałem tylko wychowawców i uczniów.
Uczniowie młodszych klas spotykali się z wychowawcami, indywidualnie odbierając świadectwo w salach lekcyjnych.
Pożegnanie tegorocznych Absolwentów SP 13 było jednym z najważniejszych punktów wydarzeń. W spotkaniach uczniów klas VIII brała udział p. dyrektor Magdalena Majos oraz wychowawcy klas.

W kończącym rok szkolny dniu podobnie jak wcześniej nie zabrakło wyróżnień i nagród za osiągnięcia edukacyjne i społeczne. Szczególnie w klasach VIII wzruszającym momentem było wręczenie nagród dla „najlepszego absolwenta szkoły” oraz wpis do Złotej Księgi-za wyróżniające wyniki w nauce przez cały okres edukacji w SP 13.

Życzymy wszystkim uczniom bezpiecznych i udanych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!!!
 
****************************************************************
Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci i kadry
sprawującej opiekę w dobie koronawirusa.
 


Aby uczeń mógł odebrać świadectwo szkolne, rodzic/opiekun prawny pobiera ze strony www szkoły i wypełnia, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i wyraża zgodę na pomiar temperatury – załącznik 1

Uczniowie wchodzący i wychodzący wejściem głównym do budynku.
7.45- 8.00- klasa VIII A- sala gimnastyczna
8.45- 9.00- klasa VIII B- sala gimnastyczna
9.45- 10.00- klasa VIII C- sala gimnastyczna
11.00- 11.30- klasa IV A- s. 10
11.40- 12.10- klasa IV B- s. 9
12.20- 12.50- klasa V B- s. 28
13.00 – 13.30 – klasa V A – s. 9
 
Uczniowie wchodzący i wychodzący wejściem ewakuacyjnym od strony patio do budynku.

Sale – korytarz dolny
8.00 – 8.30 - klasa I A- s. 21
8.40 – 9.10 - klasa I B- s. 19
9.20 – 9.50 - klasa II A- s. 20
10.00 – 10.30 - klasa II B- s. 21
10.40 – 11.10 - klasa II C- s. 19
11.20 – 11.50 - klasa III A- s. 20
12.00 -  12.30 - klasa III B- s. 19
12.40 – 13.10 - klasa III C- s. 21

Sale – korytarz górny
7.45 - 8.15- klasa V C- s. 16
8.25 – 8.55 - klasa V D- s. 15
9.10 – 9.40 – klasa VI A s.14
9.50 – 10.20 – klasa VI B s. 16
10.30 – 11.00 – klasa VII C s. 15
 
Uczniowie wchodzący i wychodzący wejściem do księgowości
rozdanie świadectw w gabinecie pedagoga

 

8.00 – 8.30 - klasa VI C
8.40 – 9.10 - klasa VI D
9.20 – 9.50 - klasa VI E
10.00 – 10.30 - klasa VII A
10.40 – 11.10 - klasa VII B
 
Uwaga: Odbieranie świadectw w każdej z klas odbywa się z podziałem na dwie grupy.

Załączniki artykułu

Oswiadczenie_rodziców_opiekunów (pdf) 0.09mb, (Pobrań: 380)
powrót