Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

ZEBRANIA KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Zebrania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami w SP 13…
Zebrania i konsultacje odbędą się w dniach:
Klasy I – III                           23 listopada 2021 r. (wtorek), w godz. 1715 – 1845
Klasy VII – VIII                    24 listopada 2021 r. (środa), w godz. 1715 – 1845
Klasy IV – VI                      25 listopada 2021 r. (czwartek), w godz. 1715 – 1845


Na spotkania z nauczycielami rodzice wchodzą wejściem głównym z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego.
Rodzice dezynfekują ręce i na terenie szkoły przebywają w maseczkach.

Dokładne informacje o spotkaniach poniżej:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZEBRANIA oraz KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I – III
 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim
odbędą się dnia 23 listopada 2021 r. (wtorek),
 
Spotkanie z wychowawcą klasy – od godz. 1715.
 
Konsultacje z nauczycielami - uczącymi języka angielskiego, religii
odbędą się w dniach: 24/25 listopada
wg podanego w dalszej części harmonogramu.

 
Lp. Klasa Nazwisko i imię nauczyciela Miejsce dyżuru
1   Jachimczak Ilona gabinet wicedyrektora
2 I A Dzwonnik Izabela sala nr 13
3 I B Pielużek Katarzyna sala nr 19
4 I C Sawicka Katarzyna sala nr 29
5 II A Barczak Dorota sala nr 20
6 II B Cieśliczka Agnieszka sala nr 21
7 III A Nadolska Anita sala nr 27
8 III B Brylikowska Iwona sala nr 10

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZEBRANIA oraz KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VII – VIII
 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim
odbędą się dnia 24 listopada 2021 r. (środa),
 
Spotkanie z wychowawcą klasy – od godz. 1715 do godz. 1730
 
Konsultacje z nauczycielami - od godz. 1730 do godz. 1845
 
Lp. Klasa Nazwisko i imię nauczyciela Miejsce dyżuru
1 VII A Skrzypczyk Katarzyna sala nr 11
2 VII B Pietras Izabela sala nr 14
3 VII C Bisaga Joanna sala nr 10
4 VII D Puchalska Wioletta sala nr 9
5 VIII A Adamowicz Małgorzata sala nr 30
6 VIII B Strzeszyńska Monika sala nr 17
7 VIII C Sielski Sebastian sala nr 21
8 VIII D Trocha Joanna sala nr 27
9 VIII E Remisz Izabella sala nr 28
10   Najgebauer Ewa gabinet pedagoga
11   Skórkowska – Milczarek Agnieszka pokój nauczycielski
12   Alberciak Danuta sala nr 29
13   Dyr Bożena Zwolnienie lekarskie
NIEOBECNA
14   Eksman Łukasz sala nr 15
15   Gieszcz Iwona sala nr 12
16   Kococik Żaneta Zwolnienie lekarskie
NIEOBECNA
17   Makowiec Piotr sala nr 16

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZEBRANIA oraz KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV – VI
 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim
odbędą się dnia 25 listopada 2021 r. (czwartek),
 
Spotkanie z wychowawcą klasy – od godz. 1715 do godz. 1730
 
Konsultacje z nauczycielami - od godz. 1730 do godz. 1845
 
Lp. Klasa Nazwisko i imię nauczyciela Miejsce dyżuru
1   Majos Magdalena gabinet dyrektora
2   Rudnicki Robert gabinet wicedyrektora
3 IV A Michalec Agata sala nr 10
4 IV B Trajdos Anna sala nr 16
5 IV C Nowak Joanna sala nr 28
6 V A Jaros – Zawadzka Żanna
Zwolnienie lekarskie
NIEOBECNA
7 V B Gajewska Longina na TEAMS
8 V C Sośnia Dorota sala nr 30
9 VI A Michalska Agnieszka sala nr 9
10 VI B Chyla Monika sala nr 15
11   Dąbrowska Barbara sala nr 29
12   Szymczyk Małgorzata sala nr 27
13   Jagiełło – Hoffman Anna Zwolnienie lekarskie
NIEOBECNA
 
14   Adaszek –Miller Karolina sala nr 12
 
powrót