Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Podsumowanie projektu "(Nie)zwykła matematyka"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Ogłaszamy zakończenie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "(Nie)zwykła Matematyka", którego celem było nie tylko rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych, ale także ukazywanie bliskiego związku matematyki z życiem codziennym.  
Projekt “(Nie)zwykła Matematyka” to innowacyjna inicjatywa, której celem jest rozwijanie zainteresowania matematyką wśród uczniów poprzez nietypowe i kreatywne podejście do nauki.
W ramach projektu uczniowie mieli okazję eksplorować matematykę w sposób interaktywny i angażujący. Realizując zadania projektowe uczniowie doświadczali matematyki w życiu codziennym, ćwiczyli sprawność rachunkową, kreatywność, współpracę w grupie, myślenie logiczne.
Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział szkoły w projekcie było zrealizowanie i przesłanie relacji co najmniej 12 zadań projektowych (my zrealizowaliśmy ich 15) z 10 różnych modułów w terminie od 15 września 2023 do 31 maja 2024 oraz wypełnienie druku sprawozdania projektu.
Efekty naszej pracy były prezentowane na szkolnym facebooku. Poniżej przedstawiamy w skrócie to co udało nam się zrealizować:
  • Moduł I „Z logiką na Ty” zadanie pt. „Logika kartki papieru” – zajęcia realizowane w klasie szóstej z wykorzystaniem tangramów.
  • Moduł II „Mistrz Rachunków” zadanie pt. „Dzień Tabliczki Mnożenia”.  W szkole zostały przeprowadzone egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia dla chętnych uczniów oraz pracowników szkoły pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.
  • Moduł III „Matematyczne Kuchenne Rewolucje” zrealizowano zadanie pt. „Ile kosztuje kilogram przypraw?” – podczas lekcji szóstoklasiści w grupach obliczali cenę jednego kilograma przypraw.
Dodatkowo zrealizowano zadanie pt. „Wiem, co jem” – podczas lekcji uczniowie przeliczali ilości cukru podane na opakowaniach wybranych produktów.
  • Moduł IV „Matematyka konstrukcyjna” zadanie pt.  „Międzynarodowy Dzień Klocków Lego” – ten moduł zrealizowaliśmy w piotrkowskiej Mediatece biorąc udział w warsztatach z wykorzystaniem klocków Lego.  
Dodatkowo zrealizowano zadanie pt. „Szkieletowe konstrukcje” budując szkielety brył z wykorzystaniem plasteliny, patyczków do szaszłyków, wykałaczek.
  • Moduł V „Matematyka pustej klasy” zadanie pt. „Sztafeta matematyczna” – ten moduł zrealizowano podczas lekcji powtórzeniowych w klasach ósmych, a w klasach czwartych było realizowane zadanie pt. „Stacje zadaniowe – czyli biegane powtórzenie wiadomości”.
  • Moduł VI „ Matematyka i sztuka” zadanie pt. „Symetria w przyrodzie” to zadanie uczniowie klas czwartych zrealizowali podczas zajęć w terenie, gdzie poszukiwali symetrii w architekturze i przyrodzie.
  • Moduł VII „Ćwiczymy nie tylko umysł, czyli matematyka na sportowo” zadanie pt. „Piłka piłce nierówna” – to zadanie zrealizowano z czwartoklasistami na lekcjach matematyki. Uczniowie szacowali  wagę różnych piłek, następnie sprawdzali właściwy ciężar na wadze kuchennej.
  • Moduł VIII „Gram w matmę” zdanie pt. „Kahoot, quizyzz, wordwall, LearningApps” to zadanie było bardzo często realizowane podczas zajęć matematyki, kiedy to uczniowie korzystali z różnych aplikacji.
  • Moduł IX „Szkolny Bank Matematyczny” zadanie pt. „Historia pieniądza” – ten moduł zrealizowano z uczniami klasy czwartej, którzy wybrali się na wirtualny spacer po Centrum Pieniądza NBP i Mennicy Narodowej.
  • Moduł X „Matematyczne święta niematematyczne”  tu zrealizowaliśmy trzy zadania. Pierwsze pt. „Międzynarodowy Dzień Kropki”, gdzie 15 września podczas lekcji matematyki uczniowie rozwiązywali zadania, karty pracy z kropką w tle.
Kolejne święto i kolejne zadanie pt. „Międzynarodowy Dzień Mistrza Kuchni” - to zadanie uczniowie zrealizowali przygotowując zdrowe, matematyczne przekąski, które uwiecznili na zdjęciach,przy okazji utrwalając sobie działania matematyczne. Ostanie zadanie z tego modułu to „Dzień Liczby Pi” – 14 marca z okazji tego święta uczniowie na lekcjach matematyki wykonywali eksperymenty pozwalające wyznaczyć wartość liczby Pi – jedenz mierzeniem okrągłych przedmiotów, a drugi eksperyment zwany igłą Buffona z wykałaczkami.
 
Szkolnym koordynatorem projektu była pani Izabela Pietras.
 
powrót